اخبار و اطلاعیه ها عمومی

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

پیرو اطلاعیه شماره 21 مبنی بر تكميل تجهيز كارگاه و تخريب سازه بتني ،

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه

ساختمان هایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنید، حاصل ده ها

حصار کشی ضلع جنوبی

حصار کشی ضلع جنوبی

اینجا متن اخبار شرکت قرار می گیرد