اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

پیرو اطلاعیه شماره 21 مبنی بر تكميل تجهيز كارگاه و تخريب سازه بتني ، گزارش

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه

ساختمان هایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنید، حاصل ده ها مرحله

حصار کشی ضلع جنوبی

حصار کشی ضلع جنوبی

اینجا متن اخبار شرکت قرار می گیرد

تسطیح و پاکسازی

تسطیح و پاکسازی

اینجا یک متن اخبار قرار میگیرد