اطلاعیه شماره56پروژه جدید مهندسان کیش

اطلاعیه شماره56پروژه جدید مهندسان کیش

واگذاری تعداد محدود حداکثر7واحد پروژه جدید مهندسان کیش برای اطلاع از شرایط اطلاعیه اینجا کلید

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابنیه

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابنیه

متقاضی محترم لطفاً حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1402/04/15 نسبت به ارسال

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

پیرو اطلاعیه شماره 21 مبنی بر تكميل تجهيز كارگاه و تخريب سازه بتني ، گزارش

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه

ساختمان هایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنید، حاصل ده ها مرحله

حصار کشی ضلع جنوبی

حصار کشی ضلع جنوبی

اینجا متن اخبار شرکت قرار می گیرد

تسطیح و پاکسازی

تسطیح و پاکسازی

اینجا یک متن اخبار قرار میگیرد