• نام پروژه: تسطیح و پاکسازی
  • کارفرما: دانشگاه آکسفورد
  • موقعیت مکانی: بارسلونا، اسپانیا
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • هزینه پروژه: 120 میلیارد تومان
  • وب سایت: www.koncrete.com
  • مهندس اجرایی: مارک ویلی