• نام پروژه: تسطیح و پاکسازی
  • کارفرما: شرکت شماره 1
  • موقعیت مکانی: بارسلونا، اسپانیا
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • هزینه پروژه: 11 میلیارد تومان
  • وب سایت: www.koncrete.com
  • مهندس اجرایی: مارک ویلی