اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

پیرو اطلاعیه شماره 21 مبنی بر تكميل تجهيز كارگاه و تخريب سازه بتني ، گزارش تصويري را می توانید مشاهده فرمایید.