• نام پروژه: حصار کشی ضلع جنوبی
  • کارفرما: شرکت مایکروسافت
  • موقعیت مکانی: نیویورک، آمریکا
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • هزینه پروژه: 35 میلیارد تومان
  • وب سایت: www.koncrete.com
  • مهندس اجرایی: مارک ویلی